Xổ Số Quảng Nam

Ngày: 18-02-2020
ĐB 028904
G1 82036
G2 76658
G3 5014354954
G4 91131330351038434271015408614260020
G5 5762
G6 654604061957
G7 746
G8 83
Lô Tô Trực Tiếp
04 36 58 43 54 31 35 84 71
40 42 20 62 46 06 57 46 83
ĐầuLô Tô
004, 06
1
220
336, 31, 35
443, 40, 42, 46
558, 54, 57
662
771
884, 83
9
ĐuôiLô Tô
040, 20
131, 71
242, 62
343, 83
404, 54, 84
535
636, 46, 06
757
858
9
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
56 12 Lần 39 12 Lần 80 12 Lần 31 11 Lần 57 11 Lần
16 11 Lần 53 11 Lần 13 11 Lần 74 11 Lần 87 11 Lần
55 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
07 3 Lần 05 3 Lần 66 3 Lần 28 3 Lần 85 3 Lần
03 3 Lần 19 4 Lần 48 4 Lần 44 4 Lần 38 4 Lần
24 4 Lần 51 4 Lần 37 4 Lần 68 4 Lần 18 4 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
07 28 Lần 18 25 Lần 67 20 Lần 68 18 Lần 94 18 Lần
91 17 Lần 82 16 Lần 09 15 Lần 15 15 Lần 73 15 Lần
95 13 Lần 28 12 Lần 78 12 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
27 2 Lần 39 2 Lần 56 1 Lần 53 1 Lần 36 1 Lần
82 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 70 Lần 1 72 Lần 2 62 Lần 3 79 Lần 4 69 Lần
5 81 Lần 6 58 Lần 7 81 Lần 8 78 Lần 9 70 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 82 Lần 1 76 Lần 2 72 Lần 3 79 Lần 4 69 Lần
5 65 Lần 6 83 Lần 7 67 Lần 8 57 Lần 9 70 Lần