Xổ Số Cần Thơ

Ngày: 19-02-2020
ĐB 214910
G1 25815
G2 05609
G3 0461002496
G4 68212962338862392122549036807611323
G5 8263
G6 748175203076
G7 507
G8 71
Lô Tô Trực Tiếp
10 15 09 10 96 12 33 23 22
03 76 23 63 81 20 76 07 71
ĐầuLô Tô
009, 03, 07
110, 15, 12
223, 22, 20
333
4
5
663
776, 71
881
996
ĐuôiLô Tô
010, 20
181, 71
212, 22
333, 23, 03, 63
4
515
696, 76
707
8
909
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
10 14 Lần 07 13 Lần 70 13 Lần 64 13 Lần 24 12 Lần
89 11 Lần 69 11 Lần 16 11 Lần 77 11 Lần 13 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
27 1 Lần 00 2 Lần 76 3 Lần 32 3 Lần 61 3 Lần
41 3 Lần 84 3 Lần 02 3 Lần 29 3 Lần 65 3 Lần
54 3 Lần 79 4 Lần 34 4 Lần 42 4 Lần 92 4 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
28 25 Lần 54 22 Lần 14 21 Lần 29 20 Lần 42 20 Lần
00 18 Lần 26 18 Lần 52 17 Lần 84 16 Lần 61 15 Lần
41 15 Lần 35 15 Lần 01 14 Lần 18 13 Lần 90 13 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
51 2 Lần 19 1 Lần 72 1 Lần 96 1 Lần 37 1 Lần
67 1 Lần 10 1 Lần 17 1 Lần 63 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 70 Lần 1 82 Lần 2 62 Lần 3 65 Lần 4 64 Lần
5 76 Lần 6 79 Lần 7 78 Lần 8 75 Lần 9 69 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 77 Lần 1 60 Lần 2 62 Lần 3 81 Lần 4 73 Lần
5 66 Lần 6 74 Lần 7 84 Lần 8 68 Lần 9 75 Lần