Xổ Số Ninh Thuận

Ngày: 14-02-2020
ĐB 246528
G1 11272
G2 13282
G3 7585065320
G4 06699620309676020923352410703454450
G5 6360
G6 945400224487
G7 004
G8 81
Lô Tô Trực Tiếp
28 72 82 50 20 99 30 60 23
41 34 50 60 54 22 87 04 81
ĐầuLô Tô
004
1
228, 20, 23, 22
330, 34
441
550, 54
660
772
882, 87, 81
999
ĐuôiLô Tô
050, 20, 30, 60
141, 81
272, 82, 22
323
434, 54, 04
5
6
787
828
999
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
60 12 Lần 54 12 Lần 05 12 Lần 95 12 Lần 22 11 Lần
04 11 Lần 81 11 Lần 11 11 Lần 43 11 Lần 49 11 Lần
62 11 Lần 45 11 Lần 31 11 Lần 47 11 Lần 91 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
89 1 Lần 70 1 Lần 03 1 Lần 59 2 Lần 56 3 Lần
79 3 Lần 44 3 Lần 78 3 Lần 28 3 Lần 34 4 Lần
24 4 Lần 21 4 Lần 98 4 Lần 06 4 Lần 63 4 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
89 38 Lần 70 36 Lần 21 26 Lần 02 20 Lần 98 20 Lần
59 18 Lần 06 17 Lần 79 17 Lần 67 15 Lần 71 15 Lần
08 14 Lần 64 14 Lần 92 14 Lần 17 12 Lần 96 12 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
84 1 Lần 18 1 Lần 85 1 Lần 23 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 74 Lần 1 76 Lần 2 67 Lần 3 69 Lần 4 85 Lần
5 73 Lần 6 76 Lần 7 55 Lần 8 74 Lần 9 71 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 71 Lần 1 84 Lần 2 85 Lần 3 69 Lần 4 67 Lần
5 84 Lần 6 61 Lần 7 78 Lần 8 59 Lần 9 62 Lần