Xổ Số Bình Định

Ngày: 16-01-2020
ĐB 020527
G1 57704
G2 80658
G3 8536398265
G4 08414066451223266416624260259685536
G5 2159
G6 624060919988
G7 641
G8 24
Lô Tô Trực Tiếp
27 04 58 63 65 14 45 32 16
26 96 36 59 40 91 88 41 24
ĐầuLô Tô
004
114, 16
227, 26, 24
332, 36
445, 40, 41
558, 59
663, 65
7
888
996, 91
ĐuôiLô Tô
040
191, 41
232
363
404, 14, 24
565, 45
616, 26, 96, 36
727
858, 88
959
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
61 14 Lần 85 14 Lần 04 13 Lần 65 12 Lần 75 12 Lần
82 12 Lần 09 12 Lần 27 11 Lần 88 11 Lần 17 11 Lần
30 11 Lần 66 11 Lần 84 11 Lần 72 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
14 2 Lần 18 2 Lần 83 2 Lần 51 2 Lần 23 3 Lần
70 3 Lần 89 3 Lần 52 3 Lần 39 3 Lần 98 4 Lần
49 4 Lần 54 4 Lần 12 4 Lần 06 4 Lần 94 4 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
98 21 Lần 23 19 Lần 70 18 Lần 77 18 Lần 18 17 Lần
22 16 Lần 83 16 Lần 93 16 Lần 13 14 Lần 38 13 Lần
42 13 Lần 62 13 Lần 39 12 Lần 81 12 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
80 1 Lần 85 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 87 Lần 1 66 Lần 2 68 Lần 3 65 Lần 4 67 Lần
5 55 Lần 6 95 Lần 7 82 Lần 8 80 Lần 9 55 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 79 Lần 1 67 Lần 2 71 Lần 3 57 Lần 4 67 Lần
5 89 Lần 6 69 Lần 7 79 Lần 8 71 Lần 9 71 Lần