Xổ Số Long An

Ngày: 17-08-2019
ĐB 596239
G1 68514
G2 04430
G3 5681740486
G4 99415408884989488814846635848460733
G5 3307
G6 846513406967
G7 642
G8 39
Lô Tô Trực Tiếp
39 14 30 17 86 15 88 94 14
63 84 33 07 65 40 67 42 39
ĐầuLô Tô
007
114, 17, 15
2
339, 30, 33
440, 42
5
663, 65, 67
7
886, 88, 84
994
ĐuôiLô Tô
030, 40
1
242
363, 33
414, 94, 84
515, 65
686
717, 07, 67
888
939
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
16 15 Lần 04 12 Lần 39 11 Lần 14 11 Lần 30 11 Lần
94 11 Lần 48 11 Lần 38 11 Lần 06 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
58 1 Lần 49 2 Lần 01 2 Lần 69 2 Lần 60 2 Lần
00 2 Lần 71 2 Lần 12 3 Lần 81 3 Lần 89 3 Lần
28 3 Lần 91 3 Lần 56 3 Lần 10 3 Lần 31 3 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
49 24 Lần 43 20 Lần 20 19 Lần 26 19 Lần 80 18 Lần
59 18 Lần 27 18 Lần 51 16 Lần 08 16 Lần 18 15 Lần
69 15 Lần 35 14 Lần 60 14 Lần 93 14 Lần 13 13 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
50 1 Lần 91 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 62 Lần 1 62 Lần 2 47 Lần 3 66 Lần 4 67 Lần
5 48 Lần 6 52 Lần 7 69 Lần 8 50 Lần 9 71 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 58 Lần 1 35 Lần 2 53 Lần 3 59 Lần 4 87 Lần
5 49 Lần 6 76 Lần 7 67 Lần 8 64 Lần 9 46 Lần