Xổ Số Đà Lạt

Ngày: 18-08-2019
ĐB 175170
G1 17121
G2 16070
G3 2426356397
G4 15104551636698106790320030167680283
G5 1246
G6 859685409928
G7 554
G8 56
Lô Tô Trực Tiếp
70 21 70 63 97 04 63 81 90
03 76 83 46 96 40 28 54 56
ĐầuLô Tô
004, 03
1
221, 28
3
446, 40
554, 56
663
770, 76
881, 83
997, 90, 96
ĐuôiLô Tô
070, 90, 40
121, 81
2
363, 03, 83
404, 54
5
676, 46, 96, 56
797
828
9
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
75 13 Lần 03 11 Lần 83 11 Lần 84 11 Lần 38 11 Lần
62 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
66 1 Lần 92 1 Lần 32 1 Lần 31 2 Lần 47 2 Lần
26 2 Lần 72 2 Lần 79 2 Lần 30 2 Lần 17 2 Lần
57 3 Lần 82 3 Lần 54 3 Lần 94 3 Lần 39 3 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
26 28 Lần 31 19 Lần 43 18 Lần 72 17 Lần 89 17 Lần
48 15 Lần 93 15 Lần 39 15 Lần 79 15 Lần 30 14 Lần
33 14 Lần 94 14 Lần 27 13 Lần 61 13 Lần 13 12 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
02 1 Lần 29 1 Lần 76 1 Lần 73 1 Lần 77 1 Lần
19 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 72 Lần 1 58 Lần 2 53 Lần 3 49 Lần 4 67 Lần
5 55 Lần 6 57 Lần 7 60 Lần 8 65 Lần 9 58 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 58 Lần 1 57 Lần 2 57 Lần 3 69 Lần 4 48 Lần
5 65 Lần 6 53 Lần 7 53 Lần 8 72 Lần 9 62 Lần