Xổ Số Cần Thơ

Ngày: 14-08-2019
ĐB 024198
G1 14584
G2 84370
G3 2782332015
G4 02617301149004949264559517087346617
G5 3798
G6 325028871364
G7 651
G8 39
Lô Tô Trực Tiếp
98 84 70 23 15 17 14 49 64
51 73 17 98 50 87 64 51 39
ĐầuLô Tô
0
115, 17, 14
223
339
449
551, 50
664
770, 73
884, 87
998
ĐuôiLô Tô
070, 50
151
2
323, 73
484, 14, 64
515
6
717, 87
898
949, 39
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
77 14 Lần 64 13 Lần 15 12 Lần 49 11 Lần 48 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
40 1 Lần 12 1 Lần 57 2 Lần 30 2 Lần 41 3 Lần
95 3 Lần 46 3 Lần 31 3 Lần 62 3 Lần 72 3 Lần
34 3 Lần 96 4 Lần 60 4 Lần 53 4 Lần 92 4 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
27 23 Lần 40 19 Lần 43 18 Lần 90 18 Lần 61 18 Lần
60 18 Lần 32 17 Lần 75 16 Lần 00 16 Lần 19 16 Lần
41 16 Lần 76 15 Lần 31 14 Lần 02 13 Lần 46 13 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
63 1 Lần 83 1 Lần 91 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 66 Lần 1 61 Lần 2 61 Lần 3 52 Lần 4 57 Lần
5 61 Lần 6 59 Lần 7 67 Lần 8 78 Lần 9 50 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 53 Lần 1 57 Lần 2 40 Lần 3 58 Lần 4 68 Lần
5 67 Lần 6 61 Lần 7 72 Lần 8 74 Lần 9 62 Lần