Xổ Số Cần Thơ

Ngày: 15-01-2020
ĐB 150419
G1 23680
G2 14863
G3 9675083870
G4 86686392484244906671140589817591268
G5 8969
G6 558318384276
G7 577
G8 06
Lô Tô Trực Tiếp
19 80 63 50 70 86 48 49 71
58 75 68 69 83 38 76 77 06
ĐầuLô Tô
006
119
2
338
448, 49
550, 58
663, 68, 69
770, 71, 75, 76, 77
880, 86, 83
9
ĐuôiLô Tô
080, 50, 70
171
2
363, 83
4
575
686, 76, 06
777
848, 58, 68, 38
919, 49, 69
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
70 13 Lần 77 13 Lần 24 13 Lần 64 13 Lần 07 12 Lần
86 11 Lần 49 11 Lần 69 11 Lần 10 11 Lần 13 11 Lần
16 11 Lần 90 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
76 2 Lần 92 3 Lần 65 3 Lần 34 3 Lần 79 3 Lần
29 3 Lần 00 3 Lần 84 3 Lần 39 4 Lần 40 4 Lần
32 4 Lần 02 4 Lần 12 4 Lần 61 4 Lần 41 4 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
81 33 Lần 98 22 Lần 73 21 Lần 28 20 Lần 20 19 Lần
34 18 Lần 79 17 Lần 54 17 Lần 14 16 Lần 42 15 Lần
29 15 Lần 66 14 Lần 30 14 Lần 11 14 Lần 26 13 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
51 2 Lần 19 1 Lần 72 1 Lần 96 1 Lần 37 1 Lần
67 1 Lần 10 1 Lần 17 1 Lần 63 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 70 Lần 1 84 Lần 2 59 Lần 3 62 Lần 4 67 Lần
5 80 Lần 6 75 Lần 7 81 Lần 8 77 Lần 9 65 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 73 Lần 1 62 Lần 2 60 Lần 3 76 Lần 4 72 Lần
5 69 Lần 6 76 Lần 7 89 Lần 8 71 Lần 9 72 Lần