Xổ Số Cà Mau

Ngày: 13-01-2020
ĐB 009069
G1 20051
G2 18643
G3 3164970134
G4 38380726438382859286395626716451414
G5 5197
G6 725691648966
G7 334
G8 22
Lô Tô Trực Tiếp
69 51 43 49 34 80 43 28 86
62 64 14 97 56 64 66 34 22
ĐầuLô Tô
0
114
228, 22
334
443, 49
551, 56
669, 62, 64, 66
7
880, 86
997
ĐuôiLô Tô
080
151
262, 22
343
434, 64, 14
5
686, 56, 66
797
828
969, 49
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
43 19 Lần 06 16 Lần 52 16 Lần 86 13 Lần 07 12 Lần
78 11 Lần 08 11 Lần 98 11 Lần 20 11 Lần 73 11 Lần
13 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
55 2 Lần 60 2 Lần 58 2 Lần 87 2 Lần 03 2 Lần
67 3 Lần 88 3 Lần 99 4 Lần 75 4 Lần 71 4 Lần
35 4 Lần 57 4 Lần 28 4 Lần 42 4 Lần 16 4 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
23 28 Lần 83 27 Lần 58 26 Lần 37 22 Lần 45 20 Lần
04 18 Lần 91 18 Lần 96 17 Lần 42 17 Lần 24 16 Lần
46 15 Lần 17 14 Lần 50 13 Lần 03 13 Lần 70 13 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
93 3 Lần 75 2 Lần 40 2 Lần 11 1 Lần 97 1 Lần
00 1 Lần 12 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 87 Lần 1 76 Lần 2 70 Lần 3 63 Lần 4 76 Lần
5 68 Lần 6 63 Lần 7 72 Lần 8 69 Lần 9 76 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 74 Lần 1 64 Lần 2 75 Lần 3 77 Lần 4 82 Lần
5 75 Lần 6 81 Lần 7 61 Lần 8 73 Lần 9 58 Lần