Xổ Số Bình Thuận

Ngày: 16-01-2020
ĐB 201398
G1 66016
G2 80812
G3 7782613461
G4 20402768009619163547678765378716958
G5 3189
G6 640215962813
G7 827
G8 51
Lô Tô Trực Tiếp
98 16 12 26 61 02 00 91 47
76 87 58 89 02 96 13 27 51
ĐầuLô Tô
002, 00
116, 12, 13
226, 27
3
447
558, 51
661
776
887, 89
998, 91, 96
ĐuôiLô Tô
000
161, 91, 51
212, 02
313
4
5
616, 26, 76, 96
747, 87, 27
898, 58
989
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
73 15 Lần 13 13 Lần 53 13 Lần 91 12 Lần 17 12 Lần
58 11 Lần 22 11 Lần 35 11 Lần 01 11 Lần 38 11 Lần
79 11 Lần 92 11 Lần 63 11 Lần 84 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
54 2 Lần 23 2 Lần 52 2 Lần 83 3 Lần 75 3 Lần
66 3 Lần 85 4 Lần 59 4 Lần 57 4 Lần 37 4 Lần
11 4 Lần 82 4 Lần 21 5 Lần 14 5 Lần 36 5 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
54 30 Lần 75 27 Lần 44 24 Lần 39 23 Lần 19 20 Lần
64 17 Lần 81 17 Lần 94 15 Lần 09 13 Lần 34 12 Lần
65 12 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
96 1 Lần 79 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 79 Lần 1 72 Lần 2 62 Lần 3 65 Lần 4 77 Lần
5 63 Lần 6 76 Lần 7 78 Lần 8 61 Lần 9 87 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 77 Lần 1 75 Lần 2 69 Lần 3 86 Lần 4 63 Lần
5 64 Lần 6 70 Lần 7 71 Lần 8 79 Lần 9 66 Lần