Xổ Số Miền Nam

Chủ nhật
19/01
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
ĐB 320023 840662 213779
G1 01854 76397 90838
G2 85655 62323 84077
G3 2730966294 9691431213 1100684715
G4 80624028702996614610646641454678281 57145972619507273549061377131149285 38085447828752999621123219457684259
G5 4506 4178 2278
G6 284968601883 690546401101 309726864056
G7 717 623 581
G8 16 81 72
Lô Tô Trực Tiếp
23 54 55 09 94 24 70 66 10
64 46 81 06 49 60 83 17 16
ĐầuLô Tô
009, 06
110, 17, 16
223, 24
3
446, 49
554, 55
666, 64, 60
770
881, 83
994
ĐuôiLô Tô
070, 10, 60
181
2
323, 83
454, 94, 24, 64
555
666, 46, 06, 16
717
8
909, 49
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
50 13 Lần 83 12 Lần 22 12 Lần 99 12 Lần 41 12 Lần
75 12 Lần 09 11 Lần 24 11 Lần 70 11 Lần 59 11 Lần
78 11 Lần 62 11 Lần 40 11 Lần 90 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
26 2 Lần 25 3 Lần 52 4 Lần 71 4 Lần 47 4 Lần
92 4 Lần 42 4 Lần 57 4 Lần 56 4 Lần 39 4 Lần
80 4 Lần 35 4 Lần 32 4 Lần 00 4 Lần 68 5 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
29 27 Lần 14 26 Lần 00 22 Lần 25 20 Lần 35 20 Lần
39 18 Lần 85 17 Lần 74 15 Lần 15 14 Lần 77 14 Lần
96 13 Lần 05 13 Lần 47 13 Lần 69 12 Lần 56 12 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
44 1 Lần 30 1 Lần 78 1 Lần 02 1 Lần 29 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 71 Lần 1 73 Lần 2 74 Lần 3 60 Lần 4 72 Lần
5 69 Lần 6 73 Lần 7 76 Lần 8 70 Lần 9 82 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 84 Lần 1 76 Lần 2 64 Lần 3 85 Lần 4 65 Lần
5 67 Lần 6 64 Lần 7 63 Lần 8 75 Lần 9 77 Lần
Lô Tô Trực Tiếp
62 97 23 14 13 45 61 72 49
37 11 85 78 05 40 01 23 81
ĐầuLô Tô
005, 01
114, 13, 11
223
337
445, 49, 40
5
662, 61
772, 78
885, 81
997
ĐuôiLô Tô
040
161, 11, 01, 81
262, 72
323, 13
414
545, 85, 05
6
797, 37
878
949
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
03 13 Lần 24 12 Lần 50 12 Lần 82 12 Lần 88 12 Lần
56 12 Lần 62 11 Lần 23 11 Lần 01 11 Lần 73 11 Lần
65 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
47 2 Lần 43 2 Lần 05 3 Lần 55 3 Lần 35 3 Lần
34 3 Lần 94 3 Lần 11 3 Lần 97 4 Lần 70 4 Lần
79 4 Lần 10 4 Lần 15 4 Lần 13 4 Lần 04 5 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
15 25 Lần 18 19 Lần 35 18 Lần 55 18 Lần 66 17 Lần
36 16 Lần 95 16 Lần 87 15 Lần 93 15 Lần 51 14 Lần
31 14 Lần 80 14 Lần 34 13 Lần 33 13 Lần 42 13 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
38 1 Lần 88 1 Lần 79 1 Lần 36 1 Lần 40 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 69 Lần 1 63 Lần 2 78 Lần 3 63 Lần 4 66 Lần
5 77 Lần 6 80 Lần 7 73 Lần 8 83 Lần 9 68 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 66 Lần 1 74 Lần 2 86 Lần 3 76 Lần 4 69 Lần
5 67 Lần 6 76 Lần 7 62 Lần 8 72 Lần 9 72 Lần
Lô Tô Trực Tiếp
79 38 77 06 15 85 82 29 21
21 76 59 78 97 86 56 81 72
ĐầuLô Tô
006
115
229, 21
338
4
559, 56
6
779, 77, 76, 78, 72
885, 82, 86, 81
997
ĐuôiLô Tô
0
121, 81
282, 72
3
4
515, 85
606, 76, 86, 56
777, 97
838, 78
979, 29, 59
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần)
29 12 Lần 76 12 Lần 88 12 Lần 54 12 Lần 87 12 Lần
58 12 Lần 83 12 Lần 73 12 Lần 28 11 Lần 01 11 Lần
46 11 Lần 52 11 Lần 05 11 Lần 66 11 Lần
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần)
36 1 Lần 40 2 Lần 20 3 Lần 22 3 Lần 16 3 Lần
92 4 Lần 43 4 Lần 93 4 Lần 85 4 Lần 53 4 Lần
41 4 Lần 60 4 Lần 31 4 Lần 67 4 Lần 19 4 Lần
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất )
92 30 Lần 80 26 Lần 09 23 Lần 36 21 Lần 00 20 Lần
53 19 Lần 60 18 Lần 12 17 Lần 30 16 Lần 48 15 Lần
66 14 Lần 55 13 Lần 96 13 Lần 16 12 Lần 75 12 Lần
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp
94 2 Lần 58 1 Lần 76 1 Lần
Thống kê theo đầu số
0 79 Lần 1 60 Lần 2 61 Lần 3 71 Lần 4 69 Lần
5 79 Lần 6 74 Lần 7 84 Lần 8 81 Lần 9 62 Lần
Thống kê theo đuôi số
0 51 Lần 1 67 Lần 2 72 Lần 3 71 Lần 4 81 Lần
5 66 Lần 6 72 Lần 7 81 Lần 8 83 Lần 9 76 Lần